Disclaimer

Korišćenje ovog sajta podleže uslovima korišćenja opisanim daljem u tekstu. Podrazumeva poznavanje i prihvatanje uslova korišćenja.

Privatnost

Lični podaci koje ste stavili na raspolaganje će biti tretirani od strane Puratos doo . Imate pravo prigovora na korišćenje ovih podataka za potrebe direktnog marketinga.

Autorska prava

Sajt podleže zaštiti autorskih prava. Može sadržati informacije koje su poverljive i / ili zaštićene zakonom o autroskim pravima. Svako korišćenje navedenih informacija, bez predhodne dozvole od strane Puratosa doo (potpuna ili delimična reprodukcija, komunikacija ili distribucija u bilo kom obliku ) je zabranjena. Hvala Vam na saradnji.

E - politika zapošljavanja

Lični podaci koje ste stavili na raspolaganje će se koristiti u okviru objavljenih konkursa za zapošljavanje. Naša kadrovska služba je odgovorna za korišćenje ovih podataka . Unosom ovih podataka omogućavate nam da obradimo Vašu prijavu. Imate pravo da pregledate i menjate vaše podatke. Lični podaci u svrhu konkursa mogu biti korišćeni i u drugim Puratos kompanijama . Niste u obavezi da unosite lične podatke, ali onda nećemo biti u mogućnosti da obradimo Vašu prijavu.

Prekidi

Činimo sve napore da što više smanjimo tehničke greške. Ipak, ne možemo da garantujemo da će sajt biti potpuno oslobođen od bilo kakvog prekida ili neće biti predmet drugih tehničkih problema.

Odgovornost

Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica (direktno ili indirektno) korišćenja sajta ili informacija koje su dostupne na sajtu. Nismo odgovorni za štetu nastalu zbog mogućih prekida u radu sajta, usled tehničke greške, čak i ako se greška  kvalifikuje kao "ozbiljna greška" u skladu sa zakonom, virusima ili nekim drugim elementima smetnji, ili korišćenja sajtova (npr. putem linkova ) kojima se pristupa na sajt ili informacija koje se nalaze na njima . Nismo odgovorni za elektronsku komunikaciju preko sajta, npr e-mail poruke, ili kašnjenja, presretanja ili manipulacije, od strane trećih lica u tim komunikacijama 

Ne garantujemo kompatibilnost vašeg uređaja sa fajlovima koji se nalaze na sajtu, kao i njihovu pristupačnost.