Centri za razvoj

innovation centres Puratos na globalnom nivou ima razvijenu mrežu centara za razvoj. U njima organizujemo obuke, i obraćamo pažnju na specifične aspekte proizvoda, proizvodnje i aplikacija. U ovim centrima inovacija i znanja, možemo vam pomoći da razvijete nove ideje i sprovedete ih u delo. Ovi centri su ključni pokretač našeg R&D sektora, koji je najčešće i podstaknut informacijama i iskustvima dobijenih u direktnom kontaktu sa vama.