Nutricentar

nutricenter Pored uživanja u ukusu i teksturi, nutritivna svojstva postaju sve više važna kako za nas tako i za naše kupce širom sveta.
Aktivnosti Nutricentra su bazirane na:
  • Inovacijama: kako bi pomogli našim kupcima da koriste nutritivna svojstva kao osnov za inovacije - kroz istraživanje i razvoj inovativnih koncepata koji donose nutritivne prednosti. Naši koncepti se uvek ocenjuju u pogledu performansi (u inovacionim centrima) i u pogledu ukusa (senzorne analize i sensobus).
  • Komunikaciji: obezbeđivanje informacija o zdravoj ishrani, kombinujući najnovije naučne i zakonske promene sa podacima sa tržišta, kako bi otkrili trendove. 
  • Obukama & Razvoju: ovo je osnova Nutricentra, gde smo fokusirani na stvaranje sinergije naših znanja i znanja drugih eksperata, kako bi proširili horizonte razvoja.